fbpx

שם הרצאה: המוח המחושמל - כיצד משפיע טיפול חשמלי על המוח

ד"ר מעין הראל

המוח המחושמל – כיצד משפיע טיפול חשמלי על המוח

הצטרפו לקבלת עדכונים