fbpx
שיתוף ב facebook
שתפו

אודות ההרצאה:

פרופ' ירון זליכה – כלכלת ישראל, לאן ממשיכים מכאן? (לייב אונליין)

מאז פרץ משבר הקורונה הלך והתדרדר מצבה הכלכלי של ישראל. עם ערב משבר הקורונה נחלש קצב הצמיחה לכ-1% לנפש בלבד (בהשוואה לפוטנציאל של 4% לנפש) הרי בעקבות משבר הקורונה התדרדר המשק למיתון כבד ואף לשפל.

עשרות אלפי עסקים קטנים עומדים להיסגר בחודשים הקרובים ומאות אלפים יגיעו לאבטלה. אם המדיניות הכלכלית לא התאימה ערב הקורונה היא בוודאי לא
מתאימה בעקבות הקורונה. מה אם כן נדרש לעשות? האם הממשלה ערוכה לשינויים הנדרשים? האם יש לנו סיכוי להיחלץ מהמשבר הכלכלי?
במהלך הרצאתו יתאר זליכה את הדמיון ואת השוני בין משבר 2003 לבין משבר 2020 ובעיקר יתאר מהם הצעדים הנדרשים ועד כמה ההיחלצות מהמשבר נתונה בידינו. בכך יניח זליכה מרשם מסודר
למחאה החברתית של 2020. מה על המפגינים לדרוש וכיצד יחמקו מניסיונות הממשלה להוליך אותם שולל כפי שנעשה במחאה החברתית של 2011.

פרופ' ירון זליכה הוא המבקר החריף ביותר של המדיניות הכלכלית בעשור האחרון. מנגד, פרופ' זליכה ניהל את המדיניות הכלכלית בשנים 2003 – 2005 עת נחלץ המשק ממשבר כלכלי חמור לא פחות.

אודות המרצה:

הערות:

  • פתיחת שידור: 20:55 // תחילת ההרצאה: 21:00
  • ניתן לבטל כרטיסים עד 48 שעות מיום האירוע בכפוף ל 5% דמי ביטול.

לשאלות נוספות ובירורים: