זקוקים למרצה או מעוניינים להרצות?

דברו איתנו

*ניתן לעלות קובץ וידאו עד 10 מגה בלבד.
פורמטים נתמכים doc,docx,pdf,rtf
פורמט וידאו נתמך mp4,mpg,wmv,flv

*לא תתקבל בקשה ללא וידאו ורזומה.